Ochrana soukromí
Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies ve společnosti Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r. o.

Informování o zpracování osobních údajů
Odesláním registračního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů s cílem navázání obchodní spolupráce a potvrzujete že jste byl(a) informován(a) o zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost TCHIBO COFFEE SERVICE CZECH REPUBLIC spol. s r.o. Zpracování probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR).

Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, nicméně bez toho nemůžete využívat naše služby.

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám, ani využívány za jinými účely, než za jakými byly poskytnuty.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 1 roku od odeslání registračního formuláře.

Vaše práva
Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Kontaktní údaje správce
TCHIBO COFFEE SERVICE CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Toužimská 856
199 00 Praha 9
800 124 421

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Trusted Network Solutions, a.s.
Želetavská 1449/9
140 00 Praha 4
dpo@tchibo.cz