Odpovědně produkovaná kvalita kávy

Management kvality ve společnosti Tchibo

Jako značkový výrobce má společnost Tchibo vyhraněné požadavky na kvalitu svých produktů a služeb. Řízení kvality se uskutečňuje ve vícestupňovém, firemním interním systému managementu kvality, který je založen na prvcích DIN/ISO 900ff a zaručuje centrální zajištění kvality.
 
Podrobnější informace k tématu najdete zde.

Opatření pro zajištění kvality od dovozu zboží přes řízení procesů po skladování a dopravu jsou definovány a dokumentovány. V našich výrobních závodech je zajištěno, aby všechno zboží bylo vyráběno podle striktních standardů kvality a specifikací produktů. Všechny výrobky Tchibo Coffee Service jsou dodávány v souladu s potravinovými předpisy, přičemž přednost má poslední platná verze. V tomto jsou zohledněné předpisy nejen země kde se produkty vyrábějí ale i lokální specifické předpisy, kde se zboží distribuuje. Všeobecné hygienické standardy potravinových výrobků jsou v případě našich produktů samozřejmě garantovány. Obecně právním předpisem pro tuto oblast je Food and Commodities Act (LMBG) spolu s jeho zvláštními předpisy:

  • Regulace značení potravin
  • Předpisy o obalech
  • LMHV hygienická nařízení (Food Hygiene Regulation)

Čerstvost pražení v Tchibo Coffee Service

Čerstvost pražení kávy je v Tchibo Coffee Service důležitá. Produkty, které dodáváme našim zákazníkům, jsou podle všech našich pravidel dodávány maximálně dva měsíce po procesu pražení.

Odpovědně produkovaná kvalita kávy – pro udržitelnou budoucnost

Tchibo je jedním z největších dodavatelů kávy na světě. Abychom této role v každém ohledu dostáli, přebíráme odpovědnost za budoucnost světa kávy. Konkrétně to znamená: dáváme pozor nejen na lahodnou chuť a nejlepší kvalitu, ale také na ochranu životního prostředí a adekvátní životní podmínky pěstitelů kávy a jejich rodin.
 


Tchibo nabízí v sortimentu stále více kávy a produktů, které jsou pěstovány s ohledem k ochraně životního prostředí stejně jako za vhodných sociálně akceptovatelných podmínek pěstitelů kávy. Tedy kávy, které jsou produkovány za zodpovědných podmínek. Rozeznat takto nabízenou kávu můžete například podle pečetí nezávislých organizací jako ‘Rainforest Alliance‘ nebo ‘Fairtrade‘. Kromě toho jsme se s mnohými zúčastněnými, kteří podnikají ve světě kávy, připojili do Asociace 4C. Členové jsou obchodníci, pražírny, pěstitelé kávy a mnoho dalších. Náš cíl: změnit svět kávy z dlouhodobého hlediska a uchovat jej udržitelným.

K tomuto, podporujeme a zakládáme přímé projekty v zemích původu naši kávy. Z dlouhodobého hlediska chceme nabízet pouze odpovědně produkovanou kávu. Krok za krokem se blížíme k dosažení tohoto cíle: v roce 2010, deset procent naši kávy pocházelo z odpovědného pěstování. To je možné pouze za udržení stálé pestré nabídky, ze které si můžete vybrat. Naše plány do budoucna jsou ambiciózní. Více informací najdete na: tchibo-nachhaltigkeit.de 

HACCP studie Tchibo

V rámci studií HACCP a v souladu se zásadami “Codex Alimentarius”* byly analyzovány a hodnoceny použité materiály, procesy a stejně tak produkty.

  • Provedení analýzy rizik
  • Stanovení kritických kontrolních bodů a bezpečnostních opatření
  • Provedení kontrolních opatření

V centrálním řízení hygieny jsou požadavky na prostory a vybavení, personální hygienu, pravidelné školení hygieny stejně tak jako zavedení ochrany proti škůdcům prováděné externími odbornými firmami. Prostřednictvím interních auditů zkoumáme účinnost systémů. Tento proces zajišťuje kvalitu našich produktů stejně jako jejich bezpečnou hygienickou výrobu. *„Codex Alimentarius“ je potravinářský kodex, který celosvětově předepisuje normy a standardy v potravinářském průmyslu a který vydává Organizace pro výživu a zemědělství a Světová zdravotnická organizace Spojených národů. 

Rádi Vám poradíme!
800 124 421
Tchibo Coffee Service QR Code